Historia "ZAMPAP" S.A. firmy powstałej w 1951r.

        Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Papierniczego w Krapkowicach – dzisiejszy ZAMPAP S.A.– powołane zostały do życia dnia 18 lipca 1951r. na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego. Siedzibą firmy był teren po byłej fabryce papy przy ulicy Kamiennej 19 w Krapkowicach.

       W roku 1953, decyzją władz centralnych, zarząd przedsiębiorstwa zostaje przeniesiony do Katowic, a następnie w 1956r do Bytomia. Przedsiębiorstwo stało się jednym z oddziałów produkcyjnych specjalizujących się w remoncie kotłów, turbin, maszyn papierniczych, dźwigów, instalacji i urządzeń elektrycznych. Na początku lat 50-tych stan zatrudnienia wynosił około 800 osób, w tym na montażu blisko 600 pracowników.

        W początkowym okresie zakłady miały profil produkcji prawie wyłącznie usługowy. Podstawową działalnością były remonty i odbudowa zniszczonych ciągów technologicznych i montaże instalacji z dostaw obcych firm. Na początku lat 60-tych uruchomiona została produkcja sortowników jedno i dwu sitowych, zasuw do mas gęstych, bobiniarek, sznurkarek, walców koszulkowanych miedzią. W tym okresie daje się zauważyć proces zmiany profilu produkcji z usługowej na przemysłową. W drugą połowę lat 60-tych przedsiębiorstwo wkroczyło z uformowanym profilem produkcji i wykwalifikowaną załogą. Wdrożono do produkcji technologię wykonywania elastycznych wałów kalandrowych. Uruchomiono produkcję wałków konstrukcji lekkiej z powłokami poliestrowymi, węży elastycznych, hydrocyklonów, listew i skrzynek ssących.

     Okres 1965-75 charakteryzował się dużą ilością modernizowanych maszyn i ciągów technologicznych, zmodernizowano w tym czasie ponad 20 maszyn. Wyraźnie ukształtowany profil produkcji stymulował potrzebę zmiany nazwy przedsiębiorstwa, która nastąpiła w 1970roku łącznie z rejestracją znaku firmowego. Okres 1975-1985 był szczytowym okresem w rozwoju przedsiębiorstwa. Druga połowa lat 80-tych charakteryzowała się spadkiem inwestycji i modernizacji w przemyśle papierniczym. Dzięki nawiązanym kontaktom oraz współpracy z firmą FAMPA Cieplice, możliwym stał się eksport usług i wyrobów, nawiązano współpracę z przemysłem zapałczanym, górnictwem, hutnictwem, przemysłem płyt i sklejek. Do roku 1990 udało się uniknąć ograniczeń w produkcji, zaś osiągane efekty nie były gorsze niż w latach poprzednich. Rozpoczęto przygotowania do realizacji II etapu rozbudowy zakładu. Nakłady inwestycyjne związane z II etapem rozbudowy nie miały ujemnego wpływu na obciążenia finansowe bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

      Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej spowodowało wstrząs , którego skutki zachwiały podstawą egzystencji przedsiębiorstwa. Gwałtownie skurczył się krąg odbiorców wyrobów i usług, liczne upadłości i ugody kontrahentów dodatkowo drenowały skromne zasoby finansowe przedsiębiorstwa. W roku 1994 kondycja przedsiębiorstwa zaczęła ulegać poprawie. Przedsiębiorstwo państwowe ZAMPAP Krapkowice zostało w 1998r przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa i taka forma własności obowiązywała do 2011 roku. W 2011 roku przeprowadzona została prywatyzacja. Ministerstwo Skarbu Państwa zbyło akcje Spółki, Spółka zyskała nowego właściciela, a uprawnieni pracownicy otrzymali przysługujący im pakiet akcji. W firmie wprowadzone zostały niezbędne zmiany.

         Od 2011 roku nieprzerwanie prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne, zmienia się wizerunek Spółki. Poszerza się również rynek jej odbiorców, a produkowane wyroby są coraz bardziej specjalistyczne. Obecnie, w 2015 roku, Firma zatrudnia 90 osób, znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wypracowuje zysk i cały czas się rozwija.
Copyright Zampap.pl